In-progress training content for revision and review as part of NCIP.

Základní kurz, který by měl knihovníkům z NTK zjedodušit přechod na ne-zrovna-moc uživatelsky přívětivý nástroj LimeSurvey, který je ale naprosto nedocenitelný, pokud jde o sběr dat a následnou práci s nimi. Má spoustu funkcí, bohužel však v lidech, kteří ho poprvé zapnou budí pouze zmatení a zděšení. Tento kurz by všem měl pomoci v překonání počátečních obtíží.

Tento kurz je výstupem miniprojektu, který jsem tvořil spolu s naším stážistou z KIT, doktorem Philippem  Erchingerem a jehož cílem bylo najít a ukázat uživatelům nějaké alternativy pro klasicky používaný webový software, který je sice zdarma, ale uživatelé platí svými daty.

Kurz pro začátečníky a prostor pro sdílení rad a typů týkajících se 

* tvorby a správy kurzů (učitelé)

* správy Moodlu a správy uživatelských účtů (manažeři)