Pilotní kurz pro budoucí zaškolování nových pracovníků odboru 3. Cílem kurzu je formalizovat a systematizovat zaškolování nových pracovníků. Připravit harmonogram, aby na sebe poznatky logicky navazovaly. Usnadnit aklimatizaci nových kolegů a umožnit jim vracet se k již materiálům a odkazů i v dalších měsících jejich působení.