Tento kurz je výstupem miniprojektu, který jsem tvořil spolu s naším stážistou z KIT, doktorem Philippem  Erchingerem a jehož cílem bylo najít a ukázat uživatelům nějaké alternativy pro klasicky používaný webový software, který je sice zdarma, ale uživatelé platí svými daty.