Prostor pro sdílení zkušeností a inforamcích objevených při plnění pracovních úkolů a poskytování služeb.