Kurz se skládá ze čtyř navazujících půldenních bloků/workshopů a vychází ze zkušeností NTK se spoluprací s partnerskými soukromými středními školami. Workshopy jsou založené na vlastní aktivitě účastníků, zaměřeny jsou převážně prakticky - tak, aby středoškolští pedagogové byli schopni předat získané znalosti svým studentům, pro které by pak mohly být cenné nejen pro jejich budoucí práci nebo pro studium na vysokých školách, ale zejména pro jejich orientaci v záplavě polopravd a demagogie v každodenním životě. Cílem kurzu je identifikovat společně případná slabá místa v informační přípravě a rozhledu vás jako učitelů, vašich studentů a vašich institucí a pomoci vám je co nejefektivněji překonat.

Akce je realizována s přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj LOGO